Consumentenkoop

Als u als consument iets gekocht heeft en het product blijkt niet goed te zijn, dan hebt u op basis van de wet diverse rechten. Rechten die uw verkoper verplicht is om na te leven.

Van een consumentenkoop is sprake als u iets koopt van een bedrijfsmatige verkoper en u een particuliere koper bent. Van wasmachine tot auto, van paperclip tot een computer. Als u deze zaken als particulier koopt van een bedrijfsmatige verkoper, dan is sprake van consumentenkoop.

Non-conformiteit

Mag u van een wasmachine die een jaar oud is verwachten dat deze kapot gaat? Het antwoord is nee. Juridisch gezien is bij een wasmachine die na een jaar defect gaat sprake van ‘non-conformiteit’. De wasmachine doet niet wat u daarvan mocht verwachten. Van non-conformiteit is ook sprake als het gekochte product niet geheel defect is, maar niet alles doet wat u mocht verwachten. Maar wat kunt u doen als u een gebrekkig product hebt gekocht?

Acties bij non-conformiteit

De wet biedt bij non-conformiteit een aantal acties die u als koper toekomen.

Herstel

Ten eerste kunt u herstel vorderen van het defecte product. De verkoper is dan verplicht om het product te herstellen. Dit geldt altijd, tenzij van de verkoper niet verwacht mag worden dat hij tot herstel over gaat.

Vervanging

Is herstel niet mogelijk, dan kunt u een nieuw product vragen. Ook hier weer geldt dat dit van de verkoper gevergd moet kunnen worden. Kan dat niet, hetgeen afhangt van de feiten en omstandigheden van het geval, dan komen de volgende opties aan bod.

Ontbinding van de koopovereenkomst

Als herstel of vervanging niet mogelijk is of wegens de omstandigheden niet van de verkoper gevergd kan worden, dan kunt u overgaan tot ontbinding van de koop. De verkoper krijgt het defecte product dan terug en u krijgt het aankoopbedrag terug. Overigens kunt u ook ontbinden als de verkoper te lang wacht met het herstellen of vervangen van het product, als dat van hem gevergd kan worden. In sommige gevallen kunt u niet ontbinden, bijvoorbeeld als de non-conformiteit in geen verhouding staat tot het geringe defect aan het product.

Gedeeltelijke ontbinding

U kunt ook gedeeltelijk ontbinden, hetgeen simpelweg neerkomt op een prijskorting. U houdt het product, maar de verkoper moet u een deel van de koopsom terug betalen.

Klachtplicht

Als u een defect product hebt, dan moet u daar wel tijdig over klagen. Dit om de verkoper de kans te geven zich te kunnen verweren. De wet schrijft voor dat u binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek (dus niet twee maanden na de aankoopdatum) moet klagen. Dat klagen moet schriftelijk gebeuren (ingebrekestelling) en in uw schrijven kunt u meteen aangeven of u herstel, vervanging of ontbinding wenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.