Wet Bibob

Wet Bibob

Wet Bibob In het kort moet de Wet Bibob ervoor zorgen dat de ‘onderwereld’ niet vermengd wordt met de ‘bovenwereld’. Met name op financieel vlak.  In de Wet Bibob is dan ook onder meer geregeld hoe bepaalde geldstromen onderzocht mogen worden. Dit om vast te stellen of die geldstromen voortvloeien uit criminele activiteiten, waar vervolgens legale[…]