Transitievergoeding studiekosten

Transitievergoeding en studiekosten

Sinds 1 juli 2015 geldt dat werknemers recht kunnen hebben op een transitievergoeding na beëindiging van het dienstverband. Die transitievergoeding kan echter lager uitvallen omdat onder bepaalde voorwaarden kosten in mindering op de transitievergoeding kunnen worden gebracht.     Om welke kosten het gaat is geregeld in het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op[…]