Huurovereenkomst

Huurovereenkomst

Het huurrecht in Nederland kan omschreven worden als beschermend voor de huurder. Er zijn veel wettelijke bepalingen die de huurder beschermen op bijvoorbeeld het gebied van huurprijzen en beëindiging van de huurovereenkomst. Welke mate van bescherming er is, hangt af van het soort huurovereenkomst. Soorten huurovereenkomst Er zijn grofweg vier categorieën huurovereenkomst. Iedere soort heeft[…]

Wet Bibob

Wet Bibob

Wet Bibob In het kort moet de Wet Bibob ervoor zorgen dat de ‘onderwereld’ niet vermengd wordt met de ‘bovenwereld’. Met name op financieel vlak.  In de Wet Bibob is dan ook onder meer geregeld hoe bepaalde geldstromen onderzocht mogen worden. Dit om vast te stellen of die geldstromen voortvloeien uit criminele activiteiten, waar vervolgens legale[…]

Verhuur airbnb

Onderverhuur via Airbnb mag toch wel?

In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 6 november 2015, is bepaald dat onderverhuur van een woning via Airbnb toegestaan is.   Onderverhuur Op grond van de wet is het de huurder van een woonruimte toegestaan om deze gedeeltelijk aan een derde onder te verhuren. Echter, in bijna alle huurovereenkomsten is bepaald dat deze[…]

Bemiddelingskosten zelf terugvorderen

Bemiddelingskosten zelf terugvorderen!

Op 14 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over bemiddelingskosten bij woningverhuur. De belangrijkste conclusie is dat aan de huurder geen bemiddelingskosten in rekening gebracht mogen worden. Als u als huurder dus bemiddelingskosten hebt betaald, dan hebt u recht op teruggave! Bemiddelingskosten terugvorderen Door u betaalde bemiddelingskosten in de afgelopen vijf jaar[…]

Huurbeding

Huurbeding

Met een huurbeding wordt de bepaling bedoeld die hypotheekverstrekkers (meestal banken) opnemen in de hypotheekakte, welke bepaling regelt dat een woning of bedrijfsruimte bij executie (bijvoorbeeld via een veiling) vrij van huur kan worden geleverd. Bescherming huurder Hoe zit dat dan met de bescherming van de huurder? Die heeft toch huurbescherming? En koop breekt toch[…]

Burenrecht

Burenrecht I

Wie wel eens een aflevering van de rijdende rechter heeft gezien, weet dat buren elkaar nog wel eens in de haren vliegen over diverse onderwerpen. Van overhangende takken tot het zonder overleg aanleggen van schuttingen. Vooral in wijken waar mensen dicht op elkaar wonen, komen dit soort onderwerpen veel voor. Op digitaalprocederen.nl behandelen wij enkele[…]

Boete ontbreken energielabel

Boete bij ontbreken energielabel

De overheid gaat strenger controleren of huizenverkopers bij verkoop van de woning wel een energielabel hebben overhandigd aan de kopers. De boete bij het ontbreken van een energielabel is aanzienlijk. Boete Indien geen energielabel is overhandigd, is het de overheid die u een boete oplegt. Om meer precies te zijn: de Inspectie Leefomgeving en Transport.[…]