mega888 Erfgenaam in een testament - Digitaal Procederen

Erfgenaam in een testament

U bent opgenomen in een testament!

Als u wel eens een erfenis hebt ontvangen, dan weet u dat het nog niet zo heel eenvoudig is om te bepalen wat u precies moet doen. Daarom helpt digitaalprocederen.nl u een handje, door in dit artikel op een begrijpelijk manier uit te leggen wat er zoal bij komt kijken als u bent opgenomen in een testament.

 

Testament

Dit artikel gaat over de situatie dat de overledene een testament heeft opgesteld waarin u voorkomt. Als u de overledene goed kende, dan weet u natuurlijk dat deze overleden is. Maar als u verder weg staat van diegene, dan kan het zijn dat u van dat overlijden op de hoogte raakt door een brief van de notaris. Dit geldt natuurlijk ook als u niet wist dat u in het testament van de overledene was opgenomen. De notaris zal door een andere erfgenaam zijn verzocht om een verklaring van erfrecht op te stellen. Een verklaring van erfrecht is een verklaring van de notaris waarin staat vermeld wie is overleden en wie op grond van de wet of op grond van een testament erfgenaam is. Die erfgenaam wordt ook wel, samen met de andere erfgenamen, erfopvolger genoemd.

 

Gevolgen van erfopvolging

Door het overlijden van een persoon gaan diens schulden en bezittingen over op de erfgenamen. Die erfgenamen hebben op grond van de wet ook de plicht om de nalatenschap (dat zijn de schulden en bezittingen) af te wikkelen. Schulden moeten betaald worden en goederen verdeeld.

Erfenis aanvaarden?

Hierboven bleek al dat tot de nalatenschap ook eventuele schulden behoren. De wet bepaalt dat als er meer schulden dan bezittingen zijn, de erfgenamen die schulden moeten betalen. De verdeling van de schulden tussen de erfgenamen is afhankelijk van het percentage waarin met erfgenaam is. Stel dat u voor 1/4e deel erfgenaam bent, dan bent u dus gehouden om 1/4e deel van de schulden te voldoen. Dit kunt u echter voorkomen. U kunt namelijk op verschillende manieren met een erfenis omgaan.

 

Zuivere aanvaarding

Ten eerste kunt u de erfenis zuiver aanvaarden. Dan geldt al hetgeen hierboven al werd beschreven. U bent verplicht om de erfenis af te wikkelen en te verdelen. Maar als er schulden zijn, dan bent u ook verplicht om die te betalen voor het deel waarvoor u erfgenaam bent. Als u de erfenis zuiver wenst te aanvaarden, dan kunt een verklaring zuivere aanvaarding ondertekenen bij de notaris die de verklaring van erfrecht heeft opgesteld. U kunt dit overigens ook doen bij uw eigen notaris, die de verklaring dan vervolgens doorstuurt naar die andere notaris.

 

Beneficiair aanvaarden

U  kunt er ook voor kiezen om de erfenis beneficiair (spreek uit: beenifiesjair) aanvaarden. Dat is een lastig woord voor wel de lusten maar niet de lasten. Officieel heeft het de erfenis aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, maar dat kunt u direct weer vergeten. Het gaat erom dat u bij een beneficiaire aanvaarding eerst kunt afwachten of er al dan niet schulden zijn. Als die schulden er zijn, hoeft u die niet te betalen. Als er geen schulden zijn, deelt u wel mee in de verdeling van het vermogen. Als u dus niet weet of er mogelijk sprake is van schulden, dan is beneficiair aanvaarden de meest logische optie.

Beneficiair aanvaarden kan niet door het simpelweg ondertekenen van een verklaring bij de notaris. Beneficiair aanvaarden moet namelijk een verklaring worden afgelegd bij de rechtbank. Daarvoor moet ook griffierecht betaald worden (€ 122,- per 1 januari 2016).

Als een erfgenaam beneficiair aanvaard heeft, moet de nalatenschap volgens strikte regels worden afgewikkeld. Wij zullen hierover binnenkort een apart artikel plaatsen op digitaalprocederen.nl.

Verwerpen

Het woord zegt het al: u kunt er ook voor kiezen om de nalatenschap te verwerpen. Dit kunt u doen als u er zeker van bent dat er meer schulden dan bezittingen zijn, maar mensen verwerpen ook erfenissen om persoonlijke redenen. Wat u reden ook is, ook voor het verwerpen van een erfenis geldt dat u daartoe een verklaring moet indienen bij de rechtbank. Ook hiervoor bent u het griffierecht verschuldigd van € 122,-.

 

Executeur

Ervan uitgaande dat u de erfenis aanvaard, is de volgende stap dat die erfenis afgewikkeld moet worden. Het kan zijn dat de overledene daarvoor in het testament al iemand heeft aangewezen: de executeur testamentair. Ofwel: degene die de erfenis afwikkelt. In het testament kan worden opgenomen welke bevoegdheden de executeur heeft. De executeur zal in eerste instantie de schulden gaan betalen. Daarna zal hij of zij de diverse goederen ten gelde maken, zoals bijvoorbeeld het verkopen van een woning en overige goederen. Uiteindelijk komt er dan een som geld, die eenvoudig verdeeld kan worden onder de erfgenamen.

De executeur heeft wel bepaalde verplichtingen tegenover de overige erfgenamen (overigens hoeft een executeur niet zelf een erfgenaam te zijn). Allereerst is de executeur verplicht om rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen. Hij moet ze dus duidelijk informeren. Verder moet de executeur redelijk handelen. Als een erfgenaam het niet eens is met een (voorgenomen) beslissing van de executeur (bijvoorbeeld omdat die erfgenaam van mening is dat de woning van de overledene voor een te laag bedrag wordt verkocht), dan kan die erfgenaam tegen die (voorgenomen) beslissing bezwaar maken bij de kantonrechter en de kantonrechter verzoeken om een beslissing te nemen.

 

Procedure bij de kantonrechter

Omdat digitaalprocederen.nl gaat over procederen, zoomen wij op deze plek natuurlijk even in op de praktische aspecten van zo’n procedure bij de kantonrechter. Helemaal zelf procederen is natuurlijk een optie. Maar soms kunnen alleen al de procedure aspecten (maar ook de geldende specifieke verjaringstermijnen) een behoorlijk deel van uw tijd opslokken. Daarom beveelt digitaalprocederen.nl in dit soort procedures aan om weliswaar zelf te procederen, maar wel met een beetje hulp. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Dat de procedure tamelijk ingewikkeld kan zijn, blijkt wel uit het feit dat de rechtbanken een aparte leidraad hebben geschreven voor procedures op het gebied van erfrecht. U vindt die handleiding op de website van de rechtspraak, of simpelweg via deze link.

 

Van belang is in ieder geval om te melden dat het een verzoekschriftprocedure is. Voor een uitleg daarover verwijzen wij u naar het artikel daarover elders op digitaalprocederen.nl. In het verzoekschrift legt u uit wat de voorgenomen beslissing van de executeur is en waarom u het daar niet mee eens bent. Uiteraard vermeldt u ook wat u als meest wenselijke optie ziet. Als de kantonrechter met u mee gaat, dan zal hij dat beslissen waarna de executeur gebonden is aan die beslissing. Let u er overigens op dat u uw stellingen wel goed onderbouwd. In sommige gevallen is bijvoorbeeld een taxatierapport vereist. Zie hiervoor ook de handleiding van de rechtspraak.

 

Conclusie

U kunt een aantal dingen doen als u in een testament bent opgenomen. Als u zuiver aanvaardt, dan hebt u het recht om geïnformeerd te worden door de executeur. Doet de executeur dat volgens u niet of niet goed, of neemt de executeur beslissingen waarmee u het niet eens bent, dan kunt u (met een beetje hulp van digitaalprocederen.nl) een verzoekschriftprocedure starten bij de kantonrechter.

 

2 gedachten over “Erfgenaam in een testament

  • Bijzonder dat een schuld ook geërfd kan worden. Gelukkig dat dit voorkomen kan worden. Ik ben zelf ook voor een beneficiaire aanvaarding gegaan bij mijn recente erfenis. Dit bleek uiteindelijk ook de meest logische optie te zijn voor mij.

  • Bedankt voor het delen van deze info over testamenten en de soorten aanvaardingen die er zijn. Ik ga mij verder verdiepen in de procedure en wat meer informatie opvragen bij mijn notaris. Het is belangrijk om een weloverwogen keuze te maken wanneer je je in zo’n situatie bevind.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

mega888