mega888 Begeleidende brieven zelf procederen - Digitaal Procederen
18 november 2016

Begeleidende brieven zelf procederen

Hieronder treft u diverse brieven aan die u nodig heeft als u zelf procedeert.

 

Eiser

Als u optreedt als eiser, begint u uiteraard met het opstellen van de dagvaarding. Op digitaalprocederen.nl leest u wat er allemaal in de dagvaarding opgenomen moet worden. Ook treft u een model-dagvaarding aan.

Als u eenmaal een dagvaarding heeft opgesteld, dan moet deze door de deurwaarder betekend worden aan de gedaagde partij. De dagvaarding moet dus aan de deurwaarder toegezonden worden.

Voor het toesturen aan de deurwaarder kunt u onze brief-deurwaarder gebruiken.

Nadat de deurwaarder de dagvaarding betekend heeft aan de gedaagde partij, stuurt de deurwaarder die betekende dagvaarding aan u retour. Vervolgens moet u die betekende dagvaarding (het origineel!, maakt u voor u zelf een kopie) aan de rechtbank sturen.

Voor het toesturen aan de rechtbank kunt u onze brief-rechtbank gebruiken.

Na het toesturen aan de rechtbank is de procedure een feit. Het is nu aan de gedaagde partij om een conclusie van antwoord in te dienen. Nadat de gedaagde dat gedaan heeft, is het aan de rechter om te bepalen hoe de procedure verder gaat. Meestal zal dat vervolg een comparitie van partijen zijn. De rechtbank zal proberen om bij het inplannen van die zitting rekening te houden met data waarop u niet kunt. De rechtbank zal u dan ook vragen om uw verhinderdata door te geven.

Het doorgeven van uw verhinderdata kunt u doen met onze brief-toesturen-verhinderdata.

Wat verder nog kan voorkomen is dat u een conclusie of akte moet toesturen aan de rechtbank.  Wij verwijzen u graag naar onze handleiding procederen voor een nadere toelichting op deze processtukken.

Een conclusie kunt u aan de rechtbank sturen met onze brief toesturen-conclusie-rechtbank.

Een akte stuurt u toe met onze brief toesturen-akte-rechtbank.

Tenslotte geldt dat een eiser voor de meeste handelingen die op een bepaalde datum verricht moeten worden, uitstel kan krijgen. Dat uitstel is vrijwel altijd vier weken. Om dit uitstel moet echter wel gevraagd worden.

Het vragen van uitstel kan met onze brief

Gedaagde

Ook de gedaagde partij zal stukken aan de rechtbank moeten sturen.

mega888