mega888 Conclusie van antwoord model - Digitaal Procederen
30 september 2015

Conclusie van antwoord model

Hieronder treft u een conclusie van antwoord model aan. Deze voorbeeld conclusie van antwoord kan dienen als model op basis waarvan u uw eigen conclusie van antwoord kunt opstellen. En dus zelf kunt procederen (met een beetje hulp)! Voordat u aan de slag gaat raden wij u aan om onze toelichting op de conclusie van antwoord te lezen, zodat u goed beslagen ten ijs komt. Een complete handleiding om helemaal zelf te kunnen procederen vindt u natuurlijk ook op digitaalprocederen.nl!

ONTVANG NU DIRECT 5 TIPS & TRICKS BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN CONCLUSIE VAN ANTWOORD!

LAAT UW EMAIL ADRES ACHTER EN ONTVANG DIRECT DEZE TIPS:

  Vul hier uw e-mailadres in

  huurbeding

  Conclusie van antwoord model

  (Ontvangt u het bestand liever als Word document? conclusie-van-antwoord-model)

  RECHTBANK AMSTERDAM (neem hier de juiste rechtbank op)
  TEAM KANTON EN HANDELSRECHT

  Rolnummer: (vul hier het rolnummer van de zaak in)
  Roldatum: (vul hier de roldatum in)

   

   

  CONCLUSIE VAN ANTWOORD

  inzake

  (vul hier uw eigen naam/de naam van uw bedrijf in)
  wonende te (woonplaats)

  gedaagde/eiser (kies een van beide)

  tegen

  (vul hier de naam van de tegenpartij in)
  wonende te (woonplaats)

  gedaagde/eiser (kies een van beide)

   

   

   

  Gedaagde, nader te noemen: “…..” (vul hier de naam in waarmee u zichzelf in dit stuk aanduidt), doet eerbiedig zeggen en concluderen voor antwoord:

   

  1. Inleiding
  1.1
  Vul hier een korte inleiding in over het geschil waar het om gaat. Dat heeft de eiser waarschijnlijk in de dagvaarding ook al gedaan, maar u kunt dat hier volgens uw eigen opvattingen doen.

  1.2
  Vul hier in waarom u het niet eens bent met de vordering en sluit af met de stelling dat u dat hieronder nader zal toelichten.

   

  2. Feiten
  2.1
  Behandel hier alle feiten van het geschil in chronologische volgorde.

  2.2
  Zoom hier nader in op de in 2.1 opgenomen feiten.

  2.3
  Voor een nadere toelichting maakt u net zoveel paragrafen aan als gewenst.

   

  3. Weerlegging dagvaarding
  3.1
  Op deze plek gaat u systematisch de dagvaarding langs. Behandel ieder punt en geef van ieder punt uw eigen lezing. Om het overzichtelijk te houden, gebruikt u zoveel mogelijk paragrafen.

  3.2
  Etc.

   

  4. Juridisch
  4.1
  Hier gaat u in op de juridische kant van het verhaal. U kunt hier behandelen waarom de juridische stellingen van de eisende partij onjuist zijn.

  4.2
  Vervolgens behandelt u welke juridisch complex wel van toepassing is, naar aanleiding van uw weergave van de feiten. Alle wetsartikelen vindt u op de website van de overheid.

   

  5. Overige, bijvoorbeeld betwisting schade
  5.1
  Als de eiser schadevergoeding vordert, kunt u op deze plek stellen dat er geen schade is geleden of u kunt hier de hoogte van die schade betwisten.

  5.2
  Ook kunt u specifiek in gaan op andere aspecten van het geval, die niet onder een van de andere categorieën vallen.

   

  6. Bewijs
  6.1
  Hier kunt u aanvullen welke bewijsmiddelen u heeft. Welke getuigen uw stellingen bijvoorbeeld kunnen ondersteunen en wat die getuigen kunnen verklaren.

  6.2
  Als u overige bewijsmiddelen hebt, geldt dat u die zoveel mogelijk als bijlage aan deze conclusie moet hechten. U noemt die bijlagen producties. Zie de toelichting op de conclusie van antwoord op digitaalprocederen.nl.

   

  MET CONCLUSIE:

  Dat het U Edelachtbare moge behagen eiser(s) niet ontvankelijk te verklaren althans de vorderingen van eiser(s) af te wijzen, onder veroordeling van eiser(s) in de kosten van het geding.

   

  Woonplaats, datum
  Uw naam
  Handtekening

  Aan de slag met deze conclusie als Word-document? conclusie-van-antwoord-model

  Algemene voorwaarden

   

   

  Zelf procederen?

  Uiteraard kunt u met deze voorbeeld conclusie van antwoord (en de toelichting) nu al zelf procederen, al dan niet met een beetje hulp. Na de invoering van digitaal procederen is het nog eenvoudiger om (met een beetje hulp) zelf te procederen! Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, leest u natuurlijk op digitaalprocederen.nl!

   

  Omdat digitaal procederen nog niet is ingevoerd, vindt u op digitaalprocederen.nl ook alle informatie over de huidige juridische procedure. Tevens bieden wij vele juridische artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen. En vindt u niet wat u zoekt, schroom dan niet om op de onderstaande banner te klikken. Ook voor andere vragen, bijvoorbeeld over de model conclusie van antwoord, kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen!

   

   

  Digitaalprocederen.nl: zelf procederen (met een beetje hulp)!

  mega888