mega888 Diverse artikelen Archieven - Digitaal Procederen

Brandweer blust brand niet goed. Aansprakelijk voor schade?

  Wellicht een wat merkwaardige titel, maar dit was precies de vraag waar de kantonrechter in Zwolle over moest oordelen. Op 16 juli 2018 is zijn vonnis gepubliceerd dat al enige tijd daarvoor is gewezen (ECLI:NL:RBOVE:2018:2450). Wat was er aan de hand?   In de nacht van 22 op 23 september 2016 kreeg de brandweer Lees meer overBrandweer blust brand niet goed. Aansprakelijk voor schade?[…]

verjaring van vorderingen

Verjaring van vorderingen

U heeft er misschien wel eens van gehoord: verjaring van een vordering. Verjaring houdt kort gezegd in dat u een vordering niet meer bij de rechter kan afdwingen. Meestal gaat het dan om geldvorderingen, zoals een gestuurde factuur. Maar het kan ook gaan om een vordering tot schadevergoeding.   Verjaringstermijn schadevergoeding De meest bekende verjaringstermijn Lees meer overVerjaring van vorderingen[…]

wanprestatie

Wanprestatie

Als partijen een overeenkomst met elkaar hebben, dan zijn er in die overeenkomst prestaties opgenomen. Bijvoorbeeld: de verkoper moet leveren (prestatie) en de koper moet betalen (prestatie). Als een van de partijen niet presteert, dan is er sprake van wanprestatie. Wanprestatie wordt ook wel toerekenbaar tekortschieten genoemd. Maar wat is nu het gevolg van wanprestatie? Lees meer overWanprestatie[…]

beslag leggen

Beslag leggen

Als u een vordering heeft op een ander, dan wilt u dat die vordering ook daadwerkelijk betaald wordt. U heeft immers niets aan om er na een juridische procedure achter te komen dat uw tegenpartij geen geld heeft. Hier is echter een oplossing voor: beslag leggen.   Beslag wordt gelegd om zekerheid te hebben dat Lees meer overBeslag leggen[…]

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

Wanneer een werknemer een arbeidsongeval overkomt, dan is het vaak zo dat de werkgever hiervoor verantwoordelijk is. Het is belangrijk om hiervoor goede wettelijke regels te hebben. In dit artikel gaan wij nader in op werkgeversaansprakelijkheid.   Arbeidsongevallen komen veel voor Jaarlijks krijgen ongeveer 140.000 mensen een arbeidsongeval. Verreweg de meeste arbeidsongevallen vinden plaats in Lees meer overWerkgeversaansprakelijkheid[…]

Aanmaningsbrief consument

Aanmaningsbrief consument

Uiteraard wilt u als ondernemer graag ontvangen waar u recht op hebt. Als u een product of een dienst heeft geleverd en de consument de daarvoor gestuurde factuur niet heeft voldaan, dan kunt u desnoods die betaling via de rechter afdwingen. Dit is helemaal niet moeilijk en kunt u gewoon zelf! Dus geen advocaat, deurwaarder Lees meer overAanmaningsbrief consument[…]

Bewijs

Bewijs

‘Wie eist, bewijst!”. Dat is een beetje gechargeerd de hoofdregel van het Nederlandse bewijsrecht. Eigenlijk staat er in de wet dat de partij die zich beroept op rechtsgevolgen, het bewijs daarvan draagt. Dit kan dus zowel de eiser als de gedaagde zijn. Bewijs is er in vele verschillende soorten. Van schriftelijke stukken en getuigenverklaringen tot Lees meer overBewijs[…]

Wet Bibob

Wet Bibob

Wet Bibob In het kort moet de Wet Bibob ervoor zorgen dat de ‘onderwereld’ niet vermengd wordt met de ‘bovenwereld’. Met name op financieel vlak.  In de Wet Bibob is dan ook onder meer geregeld hoe bepaalde geldstromen onderzocht mogen worden. Dit om vast te stellen of die geldstromen voortvloeien uit criminele activiteiten, waar vervolgens legale Lees meer overWet Bibob[…]

Onderhandse lening

Onderhandse lening

Een onderhandse lening is een lening zonder tussenkomst van een geldverstrekker zoals een bank. Zoals bijvoorbeeld tussen ouders en kind of tussen vrienden. Het is dus een onderhandse lening tussen particulieren. Het voordeel is dat de partijen zelf de voorwaarden van de onderhandse lening kunnen bepalen, zoals bijvoorbeeld de te hanteren rente en de terugbetalingstermijn. Lees meer overOnderhandse lening[…]

Burenrecht

Burenrecht I

Wie wel eens een aflevering van de rijdende rechter heeft gezien, weet dat buren elkaar nog wel eens in de haren vliegen over diverse onderwerpen. Van overhangende takken tot het zonder overleg aanleggen van schuttingen. Vooral in wijken waar mensen dicht op elkaar wonen, komen dit soort onderwerpen veel voor. Op digitaalprocederen.nl behandelen wij enkele Lees meer overBurenrecht I[…]

mega888