mega888 Incasso van vorderingen Archieven - Digitaal Procederen
verjaring van vorderingen

Verjaring van vorderingen

U heeft er misschien wel eens van gehoord: verjaring van een vordering. Verjaring houdt kort gezegd in dat u een vordering niet meer bij de rechter kan afdwingen. Meestal gaat het dan om geldvorderingen, zoals een gestuurde factuur. Maar het kan ook gaan om een vordering tot schadevergoeding.   Verjaringstermijn schadevergoeding De meest bekende verjaringstermijn Lees meer overVerjaring van vorderingen[…]

onverschuldigde betaling

Onverschuldigde betaling

Meestal is het zo dat als iemand een ander betaalt, die betaling terecht is. Bijvoorbeeld omdat er producten zijn gekocht, waarvoor betaald moet worden. Het kan echter ook voorkomen dat er per ongeluk betaald is. Dat per ongeluk betalen kan meerdere oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld per ongeluk twee keer betaald worden. Ook kan Lees meer overOnverschuldigde betaling[…]

wanprestatie

Wanprestatie

Als partijen een overeenkomst met elkaar hebben, dan zijn er in die overeenkomst prestaties opgenomen. Bijvoorbeeld: de verkoper moet leveren (prestatie) en de koper moet betalen (prestatie). Als een van de partijen niet presteert, dan is er sprake van wanprestatie. Wanprestatie wordt ook wel toerekenbaar tekortschieten genoemd. Maar wat is nu het gevolg van wanprestatie? Lees meer overWanprestatie[…]

beslag leggen

Beslag leggen

Als u een vordering heeft op een ander, dan wilt u dat die vordering ook daadwerkelijk betaald wordt. U heeft immers niets aan om er na een juridische procedure achter te komen dat uw tegenpartij geen geld heeft. Hier is echter een oplossing voor: beslag leggen.   Beslag wordt gelegd om zekerheid te hebben dat Lees meer overBeslag leggen[…]

Aanmaningsbrief consument

Aanmaningsbrief consument

Uiteraard wilt u als ondernemer graag ontvangen waar u recht op hebt. Als u een product of een dienst heeft geleverd en de consument de daarvoor gestuurde factuur niet heeft voldaan, dan kunt u desnoods die betaling via de rechter afdwingen. Dit is helemaal niet moeilijk en kunt u gewoon zelf! Dus geen advocaat, deurwaarder Lees meer overAanmaningsbrief consument[…]

incassokosten

Incassokosten

Als een debiteur de rekeningen niet betaalt, dan kan hij incassokosten verschuldigd worden. Incassokosten zijn echter niet zomaar verschuldigd. Uiteraard moet de debiteur allereerst te laat zijn met betalen, maar ook moet er eerst een aanmaning gestuurd zijn. Uit die aanmaning moeten een aantal dingen blijken.   Aanmaning Allereerst moet de aanmaning uiteraard de hoogte Lees meer overIncassokosten[…]

mega888