mega888 Conclusie van antwoord - Digitaal Procederen
28 september 2015

Conclusie van antwoord

De conclusie van antwoord

Als u een dagvaarding hebt ontvangen dan bent u de gedaagde. Als u het niet eens bent met wat er in de dagvaarding staat, dan moet u dus verweer voeren. In de dagvaarding staat een (rol)datum genoemd waartegen u gedagvaard bent. Op die datum moet u dan uw verweer voeren. Dat doet u bij voorkeur schriftelijk met een conclusie van antwoord, omdat u dan uw verweer geheel naar uw smaak kunt vorm geven. Als u mondeling verweer voert, dan maakt de rechter daar een korte samenvatting. Het risico daarvan is dat uw verweer minder goed uit de verf komt.

 

Inhoud conclusie van antwoord

Schriftelijk verweer voert udoor middel van een conclusie van antwoord. In die conclusie van antwoord voert u aan dat u het niet eens bent met wat er in de dagvaarding staat. En u concludeert tot afwijzing van de vorderingen. Indien de eiser de feiten een beetje te veel in zijn voordeel heeft ingekleurd, verdient het aanbeveling om de feiten op de juiste wijze weer te geven. Vervolgens geeft u aan waarom u het niet eens bent met de vordering van eiser. En waarom u vindt dat de eis dus niet moet worden toegewezen.

 

Als u bewijzen heeft, dan moet u die bewijzen bij de conclusie van antwoord voegen. Bijvoorbeeld: Uit een email van Jan aan mij van 1 juni 2012, die ik hierbij als productie 1 aan deze conclusie hecht, blijkt dat ik de koelkast niet terug hoefde te geven.”. Verder dient u te vermelden of u nog getuigen heeft die uw kant van het verhaal kunnen bevestigen. Als dat zo is, noemt u dan die getuigen met naam en geef aan wat die getuigen kunnen verklaren. Aan het eind komt uw conclusie. Meestal zal die zijn dat u de rechter vraagt om de vorderingen van eiser af te wijzen. Als dat zo is, dan noteert u dat, waarna u uw naam opneemt en de conclusie ondertekent. Het ondertekenen van de conclusie is een wettelijke vereiste. Een model conclusie van antwoord vindt u ook op digitaaprocederen.nl.

 

 

Eis in reconventie

Let op: het kan natuurlijk zo zijn dat u zelf ook iets te vorderen heeft van de eiser. Stel dat u bijvoorbeeld een auto heeft verkocht aan de eiser. En de eiser heeft u gedagvaard omdat die vindt dat de auto niet goed rijdt en wil dat u die repareert. Dit terwijl u heeft aangegeven dat de auto prima is en dus niet wil repareren. Echter, een deel van de koopprijs is nog niet betaald en u wil die betaling ontvangen. In dit geval stelt u dus een conclusie van antwoord op waarin u uitlegt dat er met de auto niets mis is, maar tevens neemt u een eis op waarin u de resterende koopsom eist. Dit heet een ‘eis in reconventie’. .

 

Een eis in reconventie kunt u alleen maar instellen tegelijk met de conclusie van antwoord. Later kan dit niet meer. Een eis in reconventie neemt u op in de conclusie van antwoord. Op de voorpagina neemt u op dat het zowel een conclusie van antwoord als een eis in reconventie is. Inhoudelijk begint u dan eerst met het verweer (dus de conclusie van antwoord) en concludeert u tot afwijzing van de vorderingen van eiser. Daaronder neemt u een duidelijke kop: ‘eis in reconventie’ op en geeft u aan waarom juist u een vordering op eiser hebt. In principe moet de eis in reconventie aan dezelfde eisen voldoen als een dagvaarding. Het verschil is dat u de eis in reconventie niet door de deurwaarder hoeft te laten betekenen. U kunt deze, nadat u uw naam heeft opgenomen en de conclusie van antwoord/eis in reconventie heeft ondertekend, gewoon aan de rechtbank sturen.

 

Zelf procederen

Na invoering van digitaal procederen begeleiden wij u graag bij het verwoorden en juridisch onderbouwen van uw verweer. Zie onze diensten voor meer informatie. Wenst u nu al ondersteuning, laat dan een bericht achter op onze contactpagina om te zien of U (met een beetje hulp) zelf kunt procederen.

 

Voor nog veel meer informatie over de juridische procedure, digitaal procederen en diverse juridische artikelen, gaat u hier naar onze homepage voor een optimale navigatie.

 

 

 

mega888