mega888 arbeidsrecht

Help, het concurrentiebeding is overtreden!

Al eerder schreven wij een artikel over het concurrentiebeding. Als je dat artikel gelezen hebt, dan weet je dus hoe waar een concurrentiebeding aan moet voldoen en hoe je een geldig concurrentiebeding opstelt. Maar wat nu als het concurrentiebeding aan alle voorwaarden voldoet, maar door een (voormalig) werknemer wordt overtreden? Vereisten concurrentiebeding Als je ons Lees meer overHelp, het concurrentiebeding is overtreden![…]

ontslag geven

Ontslag geven (en krijgen…)

Een medewerker ontslag geven is natuurlijk niet leuk. Ontslag krijgen als werknemer al helemaal niet! Ontslag geven doe je als werkgever dan ook meestal niet zomaar. Vaak is er een noodzaak, zoals het disfunctioneren van de werknemer. Ook kunnen er bedrijfseconomische redenen aan het ontslag ten grondslag liggen. Op grond van dit soort redenen kan Lees meer overOntslag geven (en krijgen…)[…]

ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte

Het komt helaas nogal eens voor: een werknemer wordt ziek. Vooral voor kleinere bedrijven in het MKB zoals winkeliers, kan dat een behoorlijke belasting inhouden. Soms zelfs zo groot dat een faillissement volgt. De zieke werknemer moet immers gedurende twee jaar doorbetaald worden. Om dat te voorkomen, zou het ontslaan van de werknemer een oplossing Lees meer overOntslag tijdens ziekte[…]

staken

Staken door werknemers

De laatste jaren hebben we er iets minder over gehoord, maar als het economisch weer een beetje beter gaat zien we er weer berichten over in het nieuws: staken. Iedereen weet wel wat er mee bedoeld wordt. Namelijk niet werken om de werkgever ergens toe te dwingen. Iets nauwkeuriger omschreven is staking de tijdelijke weigering Lees meer overStaken door werknemers[…]

Loonvordering

Loonvordering

Als u werkt, heeft u recht op loon. In verreweg de meeste gevallen zullen er over het loon (schriftelijke) afspraken zijn gemaakt. Bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst. Afgesproken is vaak hoe hoog het loon is en wanneer het loon betaald moet worden. Uw werkgever is dus verplicht het loon op de afgesproken datum te betalen. Doet Lees meer overLoonvordering[…]

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

Wanneer een werknemer een arbeidsongeval overkomt, dan is het vaak zo dat de werkgever hiervoor verantwoordelijk is. Het is belangrijk om hiervoor goede wettelijke regels te hebben. In dit artikel gaan wij nader in op werkgeversaansprakelijkheid.   Arbeidsongevallen komen veel voor Jaarlijks krijgen ongeveer 140.000 mensen een arbeidsongeval. Verreweg de meeste arbeidsongevallen vinden plaats in Lees meer overWerkgeversaansprakelijkheid[…]

Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

In sommige gevallen is in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen. Eigenlijk moeten wij spreken van een non-concurrentiebeding, want een dergelijk beding regelt dat een werknemer na afloop van de arbeidsovereenkomst niet zomaar bij een andere werkgever aan de slag mag gaan.   Soorten concurrentiebeding Een concurrentiebeding is er in veel verschillende soorten. In vrijwel alle Lees meer overConcurrentiebeding[…]

Proeftijd

Proeftijd

De meeste mensen weten wel wat het is, de proeftijd. Het is een korte periode aan het begin van de arbeidsovereenkomst die gebruikt kan worden om te zien of de werknemer bevalt (en omgekeerd natuurlijk). Binnen de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst eenzijdig worden opgezegd, waarna de arbeidsovereenkomst eindigt. Dit zonder dat de rechter ingeschakeld hoeft Lees meer overProeftijd[…]

arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst

Vaak is wel duidelijk wat een arbeidsovereenkomst is. Werknemer en werkgever zullen deze immers op papier zetten. Dit hoeft echter niet. En juist in die gevallen kan er twijfel ontstaan over de vraag of er een arbeidsovereenkomst bestaat. Kerninhoud arbeidsovereenkomst In een arbeidsovereenkomst moeten grofweg drie dingen geregeld zijn: 1) welk werk moet de werknemer Lees meer overDe arbeidsovereenkomst[…]

Transitievergoeding studiekosten

Transitievergoeding en studiekosten

Sinds 1 juli 2015 geldt dat werknemers recht kunnen hebben op een transitievergoeding na beëindiging van het dienstverband. Die transitievergoeding kan echter lager uitvallen omdat onder bepaalde voorwaarden kosten in mindering op de transitievergoeding kunnen worden gebracht.     Om welke kosten het gaat is geregeld in het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op Lees meer overTransitievergoeding en studiekosten[…]

mega888