mega888 Dagvaarding of verzoekschrift? - Digitaal Procederen
30 september 2015

Dagvaarding of verzoekschrift?

Er zijn twee verschillende soorten juridische procedures: de dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure. Maar wat is nu het verschil tussen een dagvaarding en een verzoekschrift? En welke kiest u als u (zelf) gaat procederen?

 

Verzoekschrift

Uit de wet (artikel 78 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, afgekort tot: Rv) volgt dat alle procedures die geen verzoekschriftprocedure zijn, dagvaardingsprocedures zijn. Simpel dus!

 

Maar wanneer moet er dan een verzoekschriftprocedure gestart worden? Nou, volgens de wetgever in alle zaken waarin in het wetsartikel waar het om gaat de woorden ‘verzoek’, ‘verzoekschrift’ of ‘verzoeken’ staat. Dat is bijvoorbeeld het geval in veel familierechtaangelegenheden, zoals alimentatie- en echtscheidingszaken. Artikel 150 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: “Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van een van hen”. Hierin staat dus het woord ‘verzoek’, wat betekent dat een verzoekschrift ingediend moet worden.

 

Een ander voorbeeld is ontslag van werknemers. Artikel 685 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor: “Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd zich tot de kantonrechter te wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden.”. Zo zijn er vele voorbeelden van procedures die moeten worden ingeleid met een verzoekschrift. Het gaat er dus simpelweg om dat u het juiste wetsartikel weet te vinden. Staat in dat artikel een woord dat te maken heeft met verzoek, dan is een verzoekschriftprocedure aangewezen.

 

Dagvaarding

Alle zaken die dus geen verzoekschriftzaken zijn, zijn dagvaardingszaken. Hier gaat het bijvoorbeeld om het opeisen van uitgeleend geld, vorderingen wegens non-conformiteit van gekochte goederen (de nieuwe wasmachine die het niet goed doet of de net gekochte tweedehandsauto die rijp blijkt voor de sloop), zaken die gaan over huur en verhuur, zaken waarin de huurder onterecht betaalde bemiddelingskosten wil terugvorderen, handelsgeschillen etcetera. Ook incassoprocedures zijn dagvaardingszaken.

 

Verreweg de meeste geschillen worden ingeleid met een dagvaarding. In nagenoeg alle zaken waarin iets gevorderd wordt, moet een dagvaardingsprocedure worden gevolgd. Men herkent in de wetsartikelen dan ook soms de woorden ‘vorderen’, ‘vordering’ of gewoon ‘dagvaarding’. In veel gevallen zijn deze woorden echter niet in het wetsartikel opgenomen, maar meestal is het zo dat als u iets eist van een ander, de dagvaardingsprocedure de juiste weg is. In ons artikel over de dagvaardingsprocedure vindt u alle informatie over de dagvaarding die u nodig heeft.

 

 

Verkeerd gekozen?

Overigens, mocht u per ongeluk de verkeerde keuze maken, dan is de rechter verplicht om u daar op te wijzen en als het enigszins mogelijk is wordt u in de gelegenheid gesteld om het stuk te verbeteren. Daarbij geldt ook nog eens de oorspronkelijk dag van indiening tevens als de dag van indiening van het verbeterde stuk. Dit volgt uit artikel 69 Rv.

 

Een beetje hulp?

Mocht u niet weten of u een dagvaarding of verzoekschrift nodig heeft, vraag ons dit dan gerust via ons contactformulier en wij helpen u graag op weg!

mega888