mega888 Conclusie van repliek en dupliek - Digitaal Procederen
28 september 2015

Conclusie van repliek en dupliek

Een juridische procedure begint met een dagvaarding, gevolgd door een conclusie van antwoord en een comparitie van partijen. Als er echter geen comparitie van partijen is geweest, dan is de rechter wettelijk verplicht om de eiser in de gelegenheid te stellen om een conclusie van repliek in te dienen. Vervolgens mag de gedaagde partij een conlusie van dupliek nemen. Deze plicht is opgenomen in artikel 132 Wetboek Rechtsvordering. Maar ook als er wel een comparitie van partijen is geweest, kan de rechter besluiten tot het toelaten van een conclusie van repliek en dupliek. Hieronder wordt nader ingegaan op wat de conclusie van repliek en de conclusie van dupliek precies inhouden.

Doel

Het doel van de conclusies van repliek en dupliek is om door een extra schriftelijke ronde (na de schriftelijke dagvaarding en de schriftelijke conclusie van antwoord) meer duidelijkheid te krijgen. Bijvoorbeeld als het gaat om een defect aan een technisch gecompliceerde machine. In de dagvaarding wordt dan bijvoorbeeld gevorderd dat de machine niet goed functioneert en dat de gedaagde partij daarom de machine moet herstellen. In de conclusie van antwoord stelt gedaagde dan vervolgens dat de machine helemaal niet defect is, maar op een verkeerde manier gebruikt wordt. In de conclusie van antwoord wordt dat nader onderbouwd door de (complexe) werking van de machine te omschrijven en door toe te lichten wat de eisende partij zelf fout doet. In dergelijke gevallen besluit de rechter om de eiser een conclusie van repliek te laten nemen, waarop de gedaagde dan weer met een conclusie van dupliek kan reageren.

Conclusie van repliek

Omdat de conclusie van repliek (van eiser) het schriftelijke stuk is na de conclusie van antwoord (van gedaagde), is het logisch als de eiser in zijn conclusie van repliek in gaat op de inhoud van de conclusie van antwoord. In het voorbeeld: de eisende partij zal stellen dat hij de machine helemaal niet verkeerd gebruikt en zal hij nog verder toelichten waarom het toch echt een defect aan de machine zelf is. Wellicht voegt eiser zelfs een verklaring bij van een deskundige die verklaart dat de machine inderdaad defect is. Ook verder kan er ingegaan worden op de inhoud van de zaak. Zo kan het zijn dat de eiser nog een aantal aanvullingen op zijn dagvaarding wil maken. Dat kan in de conclusie van repliek. Zo lang het maar gaat over de inhoud van de zaak, zijn er weinig beperkingen aan de inhoud van een conclusie van repliek. Het is in feite gewoon een extra mogelijkheid om eigen standpunten nader toe te lichten en standpunten van de wederpartij te ontkrachten. De conclusie van repliek sluit (uiteraard) af met een conclusie. Vaak is die conclusie dat eiser ‘persisteert’. Daarmee wordt dan bedoeld dat eiser zijn eis ongewijzigd laat.

Conclusie van dupliek

Net als in het strafrecht, heeft ook in dit soort procedures de gedaagde partij het laatste woord. Daarom krijgt de gedaagde de mogelijkheid om op de conclusie van repliek van eiser te reageren met een conclusie van dupliek. In veel gevallen is dat het laatste schriftelijke stuk van de procedure. Aansluitend zal de rechter overgaan tot het wijzen van vonnis. Wat geldt voor de eiser geldt ook voor gedaagde: in de conclusie van dupliek gaat de gedaagde partij natuurlijk in op de stellingen van eiser in de conclusie van repliek, maar ook kan gedaagde ingaan op op stellingen in de dagvaarding of aanvullingen maken op zijn conclusie van antwoord. In het voorbeeld over machine zal gedaagde stellen dat de aangedragen deskundige helemaal niet deskundig is en niet onpartijdig is, maar ook zal hij bijvoorbeeld aanvoeren dat het niet bewezen is dat de machine defect is. Ook de conclusie van dupliek eindigt met een conclusie. In tegenstelling tot de conclusie van eiser, zal gedaagde weliswaar ook ‘persisteren’, maar dan in zijn standpunt dat de eis van de eiser afgewezen moet worden.

 

 

Na invoering van digitaal procederen begeleiden wij u graag bij het verwoorden en juridisch onderbouwen van uw verweer of vordering. Zie onze diensten voor meer informatie. Wenst u nu al ondersteuning, laat dan een bericht achter op onze contactpagina om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Voor een optimale navigatie door digitaalprocederen.nl, boordevol met alle nuttige informatie over de juridische procedure en diverse juridische artikelen, klikt u hier!

 

mega888