mega888 Ontslagbrief - Digitaal Procederen
15 juli 2016

Ontslagbrief

Lezen van het artikel overslaan en direct naar de voorbeeldbrief voor ontslag op staande voet?

 

Een ontslagbrief kan gestuurd worden door de werkgever of door de werknemer. Bij een ontslagbrief vanuit de werkgever kunnen wij denken aan twee situaties. De eerste situatie is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd. In dat geval stuurt de werkgever een brief aan de werknemer waarin de werkgever mededeelt dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Eigenlijk is dit geen ontslagbrief, maar meer een kennisgeving dat de arbeidsovereenkomst geen vervolg krijgt. De tweede situatie waarin een werkgever een ontslagbrief stuurt is na een ontslag op staande voet. Ook de werknemer kan natuurlijk ontslag nemen. Het is als werknemer verstandig om bij het nemen van ontslag altijd een ontslagbrief te sturen.

 

Ontslagbrief werknemer

Een werknemer kan een arbeidsovereenkomst niet zomaar beëindigen. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan kan de werknemer alleen ontslag nemen als er een opzegmogelijkheid is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Is die mogelijkheid er niet en neemt de werknemer toch ontslag, dan moet de werknemer de schade van de werkgever vergoeden. Als er wel een opzegmogelijkheid is of als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan geldt dat de werknemer zich moet houden aan de opzegtermijn zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Zoals gesteld is het aan te raden om altijd een ontslagbrief te sturen. Daar moet in ieder geval in staan:

  • gegevens van de werknemer;
  • de datum waarop de brief wordt verstuurd;
  • de melding dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd;
  • desgewenst (of als de werkgever daar om vraagt) de reden van de opzegging;
  • de opzegtermijn en de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt;
  • het verzoek om uitbetaling van hetgeen de werknemer recht op heeft (loon, vakantiegeld, niet genoten vakantiedagen);
  • handtekening.

 

Ontslag door de werkgever: ontslag op staande voet

Niet alleen de werknemer kan de arbeidsovereenkomst beëindigen. De werkgever kan dat ook. Behalve aangeven dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengd wordt, kan de werkgever in sommige situaties niet anders dan op de kortst mogelijke termijn de arbeidsovereenkomst te beëindigen door het geven van ontslag op staande voet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, als de werknemer zich ernstig heeft misdragen of als de werknemer weigert te werken. Er zijn echter wel regels waar de werkgever zich bij ontslag op staande voet aan moet houden. Doet de werkgever dat niet, dan zal de rechter het ontslag op staande voet niet accepteren.

 

Wanneer kan ontslag op staande voet?

Een werknemer kan niet zomaar op staande voet ontslagen worden. Dat mag namelijk pas als er sprake is van een dringende reden. Daar komt bij dat het ontslag onverwijld (onmiddellijk of zo snel mogelijk nadat de werkgever de dringende reden ontdekt heeft) moet worden gegeven. Ten slotte moet de redenen van het ontslag ook direct worden medegedeeld.

 

Gesprek met werknemer

Nadat het ontslag is medegedeeld, moet er een gesprek volgen met de medewerker. In dat gesprek kan de werknemer reageren op het ontslag op staande voet. Als dit niet leidt tot intrekking van het ontslag op staande voet, dan moet het ontslag op staande voet bevestigd worden in een ontslagbrief.

 

Ontslagbrief bij ontslag op staande voet

Na het gesprek met de werknemer waarin de werkgever heeft aangegeven dat het ontslag op staande voet wordt gehandhaafd, moet het ontslag bevestigd worden. Digitaalprocederen.nl heeft hiervoor een model ontslagbrief opgesteld. Deze ontslagbrief voorbeeld kunt u downloaden door op de link te klikken. In deze voorbeeld ontslagbrief moet u als werkgever uiteraard nog wel even de diverse gegeven invullen. Dit blijkt duidelijk uit de voorbeeld ontslagbrief.

 

Toelichting ontslagbrief

Na ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. De werkgever hoeft dus bijvoorbeeld ook geen loon meer te betalen. Wel kan de werknemer nog recht hebben op loon dat nog niet is uitbetaald over de periode voor het ontslag op staande voet. Hetzelfde geldt voor een vergoeding van de niet-genoten vakantiedagen en het vakantiegeld. Zoals blijkt uit de voorbeeld ontslagbrief kan de werkgever deze nog te betalen bedragen echter wel verrekenen met de wettelijke schadevergoeding die de werknemer aan de werkgever moet betalen. Dit is de gefixeerde schadevergoeding, die ook uitgelegd wordt in de model ontslagbrief. Zoals ook blijkt uit de door digitaalprocederen.nl ter beschikking gestelde ontslagbrief, hoeft bij een ontslag op staande voet geen transitievergoeding betaald te worden, omdat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld.

 

Zelf procederen

Veel werknemer vechten een ontslag op staande voet aan bij de kantonrechter. Werknemers hebben immers niets te verliezen. Daarom is het ook zo van belang dat een werkgever alle stappen op de goede manier zet. Om deze reden hebben wij ook de voorbeeld ontslagbrief opgesteld.

 

Als het tot een procedure komt, is het goed om te weten dat zowel de werknemer als de werkgever zelf kan procederen. Het is dus niet nodig om een dure advocaat of jurist in te schakelen. Waarom zou u ook? Als de reden van het ontslag op staande voet duidelijk is en bewezen kan worden, zijn de meeste werkgevers perfect in staat om zelf verweer te voeren tegen een door de werknemer ingestelde vordering. Kijkt u maar eens naar onze handleiding procederen, waarin kort uitgelegd staat hoe een procedure werkt. Procedures op het gebied van arbeidsrecht wijken hier heel iets van af, maar bijvoorbeeld onze informatie over de comparitie van partijen (in het arbeidsrecht vaak ‘mondelinge behandeling’ genoemd) is heel nuttig in arbeidsrechtprocedures.

 

Ook voor de werknemer geldt dat deze prima zelf kan proberen om het ontslag bij de rechter aan te vechten. Juist ook omdat een werknemer die op staande voet ontslagen is weinig te verliezen heeft.

 

Zelf procederen met een beetje hulp

Na invoering van digitaal procederen (zoals het er nu – 2016- naar uitziet zal dit eind 2018 zijn) helpt digitaalprocederen.nl u graag een handje bij het procederen. U procedeert nog steeds zelf, maar met een beetje hulp van digitaalprocederen.nl. Kijkt u eens op onze dienstenpagina hoe wij dat in de toekomst gaan doen. Ook nu al helpen wij graag geheel gratis en vrijblijvend een handje, door u te wijzen op de juridische achtergrond van de door u geschetste feiten. Klik hiervoor op de banner hieronder. Voor andere vragen neemt u contact met ons op.

 

 

mega888