mega888 Verjaring van vorderingen - Digitaal Procederen

Verjaring van vorderingen

U heeft er misschien wel eens van gehoord: verjaring van een vordering. Verjaring houdt kort gezegd in dat u een vordering niet meer bij de rechter kan afdwingen. Meestal gaat het dan om geldvorderingen, zoals een gestuurde factuur. Maar het kan ook gaan om een vordering tot schadevergoeding.

 

Verjaringstermijn schadevergoeding

De meest bekende verjaringstermijn is de termijn van vijf jaar. De wet bepaalt namelijk dat een vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van een termijn van vijf jaar. Die termijn van vijf jaar vangt aan op de dag waarop de benadeelde bekend is geworden met de schade en de veroorzaker van die schade. Dat hoeft dus niet per se dezelfde dag te zijn als de dag waarop de schade is ontstaan. Stel dat iemand schade lijdt doordat zijn auto op 1 januari 2017 is bekrast. Na vier jaar, dus op 1 januari 2021, komt hij er bij toeval achter wie dat heeft gedaan. Dan begint de verjaringstermijn pas te lopen op 1 januari 2021 en is die vordering dus pas op 1 januari 2026 verjaard, in plaats van op 1 januari 2022.

 

Verjaringstermijn vorderingen

Ook vorderingen die voortkomen uit een verstuurde factuur verjaren na vijf jaar. De wet noemt dit ‘vorderingen tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst’. Deze verjaringstermijn vangt aan op de dag nadat de vordering opeisbaar is geworden. Een vordering is opeisbaar als niets er aan in de weg staat om betaling te vorderen. Dat is meestal het geval. Een vordering is bijvoorbeeld niet opeisbaar als is afgesproken dat pas betaald hoeft te worden na een bepaalde termijn of gebeurtenis. Bijvoorbeeld een (wat gekke) afspraak dat een factuur pas betaald hoeft te worden als de temperatuur voor het eerst in dat jaar 25 graden of hoger is. Dan wordt de vordering pas opeisbaar als dat het geval is en begint de verjaringstermijn dus ook pas dan te lopen. Hou bij de incasso van vorderingen dus rekening met de verjaringstermijn.

 

Klachtplicht en termijn

Alhoewel de naam niet direct lijkt op een verjaringstermijn, is de klachtplicht dat wel degelijk. De klachtplicht is namelijk ook een soort verjaringstermijn. In het kort komt het er op neer dat iemand verplicht is om binnen bekwame tijd te klagen als hij een gebrek in de prestatie ontdekt. Van een gebrek in de prestatie is bijvoorbeeld sprake als iemand ontdekt dat zijn advocaat een fout heeft gemaakt of als iemand ontdekt dat de aangeschafte stofzuiger niet goed werkt. De klachtplicht bepaalt dan dat binnen bekwame tijd na ontdekking geklaagd moet worden. Voor consumenten is een specifieke klachttermijn in de wet opgenomen van twee maanden. Voor anderen zoals ondernemers geldt ‘binnen bekwame tijd’. Ook hier is twee maanden een goede indicatie.

 

Het gevolg van het verstrijken van de klachttermijn, is dat na die termijn geen klacht meer kan worden gedaan. Althans, er kan natuurlijk nog wel geklaagd worden, maar er kan niet meer via de rechter enige actie afgedwongen worden. Beide partijen dienen hier dus goed op te letten!

 

Stuiten verjaring

Verjaring van vorderingen kan heel eenvoudig voorkomen worden, namelijk door de verjaring te stuiten. Dit klinkt ingewikkelder dan het is. Het stuiten van de verjaring vindt eenvoudigweg plaats door het sturen van een brief. In die brief dient duidelijk geschreven te worden dat de verjaring van de betreffende vordering wordt gestuit en dat alle rechten op nakoming worden voorbehouden. Let op: het simpelweg versturen van een aanmaning is niet voldoende! Er moet echt in de brief staan dat de verjaring wordt gestuit. Vermeld dit dan ook in een stuitingsbrief. Na de stuiting begint de verjaringstermijn weer opnieuw te lopen.

 

Conclusie

Hierboven zijn de meest basale regels omtrent verjaring beschreven. Let hier goed op als u een vordering wil incasseren of als u aangesproken wordt tot betaling. Wellicht is namelijk de vordering verjaard. Naast deze regels zijn er nog veel meer verjaringsregels. Heeft u hier in een concreet geval een vraag over, stel die dan gerust aan digitaalprocederen.nl!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

mega888