mega888 Burenrecht I - Digitaal Procederen

Burenrecht I

Wie wel eens een aflevering van de rijdende rechter heeft gezien, weet dat buren elkaar nog wel eens in de haren vliegen over diverse onderwerpen. Van overhangende takken tot het zonder overleg aanleggen van schuttingen. Vooral in wijken waar mensen dicht op elkaar wonen, komen dit soort onderwerpen veel voor. Op digitaalprocederen.nl behandelen wij enkele van dit soort onderwerpen. Deze keer: bomen en schuttingen

Bomen en overige beplanting

Het ‘burenrecht’ regelt de verplichtingen en bevoegdheden die eigenaren van naburige erven (‘buren’) over en weer hebben. Het burenrecht is te vinden in boek 5 van ons Burgerlijk Wetboek, in de artikelen 37 tot en met 69.

Artikel 42 gaat over te hoge bomen, heesters en heggen in de tuin van uw buren. Een hoge boom in de tuin van uw buren kan knap vervelend zijn. Denk aan de bladeren die in uw tuin vallen, het wegnemen van zonlicht of, gevaarlijker, afvallende takken. Om deze redenen is het wettelijk niet toegestaan om bomen die hoger zijn dan de schutting binnen twee meter vanaf de perceelgrens te planten. Voor heesters en heggen die hoger dan de schutting zijn geldt zelfs dat die niet binnen een halve meter van de perceelgrens geplant mogen zijn.

Als uw buur in strijd handelt met deze verplichting, dan moet uw buur de boom verwijderen. In twee uitzonderingsgevallen hoeft een te hoge boom overigens niet weg. Ten eerste hoeft dat niet als er toestemming is gegeven voor de boom en ten tweede kunt u geen verwijdering verlangen als de boom er al langer dan twintig jaar staat. Uw recht is dan namelijk ‘verjaard’.

Schuttingen

Een schutting is wel zo prettig. Maar wat nu als de schutting aangelegd of vervangen moet worden?

Ook dit vraagstuk is in de wet geregeld en wel in artikel 49: ieder van de beide buren kan vorderen dat de andere buur meewerkt (en meebetaalt!) aan het oprichten van een schutting van twee meter hoog. Dit geldt niet alleen voor eigenaren van woningen, maar ook voor huurders. Als er dus een schutting geplaatst moet worden, dan kunt dus gewoon een voorstel aan uw buren doen. Uw buren zijn simpelweg verplicht om mee te werken.

Zelf procederen (met een beetje hulp)

Weigert uw buur om mee te betalen aan de schutting, dan kunt u natuurlijk op uw eigen kosten en op uw eigen perceel een schutting aanleggen. U mist dan wel een deel(tje) van uw tuin en ook betaalt u dan de schutting helemaal zelf. Dit ligt anders met de gevaarlijke boom diende buur niet weg wil halen. U mag dat immers niet zomaar zelf doen. Als u dus uw buur wil dwingen om mee te betalen aan de schutting of uw buur wil dwingen een boom weg te halen, dan rest niets anders dan een gang naar de rechter.

Als digitaal procederen (medio 2018) zal zijn ingevoerd, dan is dat procederen een fluitje van een cent. U hebt helemaal geen advocaat nodig, want u kunt gewoon zelf procederen met een beetje hulp van digitaalprocederen.nl! U stelt simpelweg samen met ons een procesinleiding op waarin u aan de rechter verzoekt om uw buur te dwingen mee te werken en/of mee te betalen. Kijk bij onze diensten hoe u zelf kunt procederen met een beetje hulp!

Als u een redelijk voorstel voor een schutting hebt gedaan, dan zal de rechter de buren dwingen mee te werken. Hierbij kan zelfs een dwangsom opgelegd worden, die de buren aan u moeten betalen als zij blijven weigeren. Tevens zal de rechter een beslissing nemen over de kosten van de schutting. Meestal komt dit erop neer dat beide buren de helft betalen, maar ook is mogelijk dat de rechter gelet op de financiële draagkracht van partijen een andere verdeling vast stelt.

Ook ten aanzien van het verwijderen van de boom geldt dat de rechter (als u daaronder vraagt!) een dwangsom kan opleggen als uw buur blijft weigeren de boom te verwijderen.

Na invoering van digitaal procederen kunt u dit dus gewoon zelf regelen! Kunt u niet wachten tot 2018, laat dan vrijblijvend een bericht achter en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden voor te leggen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

mega888