mega888 Onderverhuur via Airbnb mag toch wel? - Digitaal Procederen

Onderverhuur via Airbnb mag toch wel?


In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 6 november 2015, is bepaald dat onderverhuur van een woning via Airbnb toegestaan is.

 

Onderverhuur

Op grond van de wet is het de huurder van een woonruimte toegestaan om deze gedeeltelijk aan een derde onder te verhuren. Echter, in bijna alle huurovereenkomsten is bepaald dat deze onderverhuur niet toegestaan is. In dergelijke gevallen geldt dat de huurovereenkomst voorrang heeft op de wet,  waardoor onderverhuur verboden is. Als een huurder in strijd met de huurovereenkomst toch overgaat tot het onderverhuren van de woonruimte, dan pleegt hij een tekortkoming. Het gevolg van het plegen van een tekortkoming, is dat de verhuurder de huurovereenkomst kan beëindigen en dat de huurder de schade en eventueel een boete moet betalen. De huurder moet dan dus de woning verlaten. Uiteraard mag de verhuurder dit niet zomaar uit zich zelf doen, maar slechts nadat er een procedure bij de rechter is geweest.

 

Verhuur via Airbnb

Zo'n procedure bij de rechter aanspannen is precies wat de verhuurder van een woning in Rotterdam had gedaan. De huurder verhuurde namelijk delen van zijn woning onder via de website Airbnb en de verhuurder stelde zich op het standpunt dat daarmee sprake was van een tekortkoming waardoor deze vorderde dat de huurder de woning zou moeten verlaten.

Hierbij moet opgemerkt worden dat er in het verleden veel procedures zijn gevoerd over verboden onderverhuur, ook onderverhuur via Airbnb, en dat de rechters in de meeste gevallen zijn overgegaan tot het beëindigen van de huurovereenkomst. Zo niet in dit geval.  De rechtbank heeft daarbij letterlijk het volgende opgemerkt:

De verhuur van huurwoningen via een website als Airbnb is een nieuw opgekomen fenomeen, dat in zoverre afwijkt van het -klassieke- beeld van onderverhuur dat in beginsel slechts sprake is van kortstondige onderverhuurperiodes aan (voornamelijk) toeristen, die elders een hoofdverblijf hebben, in  tegenstelling tot het voor langere tijd onderverhuren aan woningzoekende derden. De bezwaren tegen beide soorten van onderverhuur lopen dan ook uiteen. Het verbod in de algemene voorwaarden kan -bij het ontbreken van aanwijzingen van het tegendeel- geacht worden tegen de klassieke wijze van onderverhuur gericht zijn. Dit roept de vraag op in hoeverre het voor huurders ogenblikkelijk duidelijk moet zijn dat ook verhuur via Airbnb onder het verbod van onderverhuur valt en dat dit tot ontbinding van de huurovereenkomst kan leiden. Daarnaast is het belang van verhuurders om deze verhuur tegen te gaan, gelet op de maatschappelijke discussie daarover en de (beperkte maar) uiteenlopende jurisprudentie over dit onderwerp niet zonder meer gegeven.

 

Conclusie

De conclusie van deze rechter is dus dat huurders van woonruimte, ondanks dat in de huurovereenkomst staat dat onderverhuur verboden is, deze toch gedeeltelijk aan derden mogen onderverhuren via Airbnb. Digitaalprocederen.nl wijst er echter op dat het voor de hand ligt dat verhuurders in de toekomst de huurovereenkomsten aan zullen passen, waardoor verhuur via Airbnb expliciet verboden wordt. Tot die tijd kan een huurder van woonruimte deze dus dees via Airbnb onderverhuren. Een tip is wel om ook daadwerkelijk zelf in de woning te blijven wonen wanneer deze deels onderverhuurd wordt. In die situatie zou je namelijk kunnen stellen dat de verhuurder geen enkel belang heeft bij het beëindigen van de huurovereenkomst. Dat was ook in dit geval aan de orde en zou maar zo van doorslaggevende betekenis kunnen zijn geweest voor deze rechter.

 

Zelf procederen

In zaken over huur en verhuur kunnen huurders en verhuurders zelf procederen. Na invoering van digitaal procederen zal dat alleen maar makkelijker worden. Als u als verhuurder van mening bent dat de huurder toch echt te ver is gegaan, bijvoorbeeld doordat deze de woning alleen maar onderverhuurt en er niet meer zelf woont, dan kunt u na invoering van digitaal procederen vrij eenvoudig zelf procederen (met een beetje hulp van die  digitaalprocederen.nl!) om de huurovereenkomst tot een einde te laten komen. Hetzelfde geldt voor de huurder: geconfronteerd met een vordering van de verhuurder tot beëindiging van de huurovereenkomst, kunt u na invoering van digitaal procederen zelf eenvoudig verweer voeren (met een beetje hulp van digitaalprocederen.nl!) om de huurovereenkomst niet te laten eindigen. Hoe dit zelf digitaal procederen straks in zijn werk gaat leest u uiteraard op deze website. Daarnaast vindt u hier alle informatie over de huidige juridische procedure en kunt u over de meest uiteenlopende juridische onderwerpen alvast het nodige lezen. En als u vragen heeft, dan neemt u toch gewoon contact met ons op!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

mega888