Transitievergoeding en studiekosten

Sinds 1 juli 2015 geldt dat werknemers recht kunnen hebben op een transitievergoeding na beëindiging van het dienstverband. Die transitievergoeding kan echter lager uitvallen omdat onder bepaalde voorwaarden kosten in mindering op de transitievergoeding kunnen worden gebracht.

 

 

Om welke kosten het gaat is geregeld in het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding, dat eveneens op 1 juli 2015 in werking is getreden.

Voorwaarden

Enkele voorwaarden om kosten, zoals studiekosten, in mindering te mogen brengen op de transitievergoeding zoals die uit het besluit volgen zijn:
• Een overeenkomst tussen werkgever en werknemer dat kosten in mindering gebracht mogen worden;
• Het mag niet gaan om loonkosten;
• Het in mindering brengen van kosten moet redelijk zijn;
• Het moet gaan om kosten die zijn gemaakt zodat de werknemer breder inzetbaar is op de arbeidsmarkt;
• Uitgangspunt is dat alleen kosten over de afgelopen vijf jaar in mindering mogen worden gebracht.

 

Conclusie

Kosten mogen alleen verrekend worden met de transitievergoeding als aan de voorwaarden is voldaan. Voor werkgevers geldt dat het aanbevelenswaardig is om expliciet in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat kosten verrekend mogen worden.

Voor werknemers geldt dat zij er natuurlijk voor kunnen kiezen om akkoord te gaan met het opnemen van een dergelijk beding in de arbeidsovereenkomst, nu door de werkgever gemaakte kosten de werknemer ook tot voordeel strekken. Als de werknemer daar echter niet mee akkoord wil gaan, dan dient hij de arbeidsovereenkomst goed na te kijken op dit soort zaken en niet tot ondertekening over te gaan als een verrekenbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Zelf (digitaal) procederen

Ook op het gebied van arbeidsrecht kunnen zowe werknemer als werkgever na invoering van digitaal procederen (medio 2018) zelf procederen. De werkgever kan dan (behalve als het gaat om bedrijfseconomische redenen of ontslag na langdurige ziekte) zelf digitaal een procesinleiding indienen om te komen tot ontslag. Natuurlijk met een beetje hulp van digitaalprocederen.nl!

De werknemer kan zich zelf verweren tegen de door de werkgever ingediende vordering en, net als de werkgever, op die manier vele kosten besparen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Kijk eens op onze dienstenpagina hoe wij dat doen!

En als u nu al zelf wil procederen neem dan eens vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen. Wij kunnen u zowel op weg helpen om zelf te procederen, of u doorverwijzen naar een deskundige arbeidsrechtadvocaat in uw regio.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.