mega888 Digitaal Procederen, auteur op Digitaal Procederen - Pagina 2 van 4
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De meeste ondernemers hanteren algemene voorwaarden. Die voorwaarden gelden naast de hoofdovereenkomst. In de hoofdovereenkomst worden de basiszaken geregeld zoals prijs, leveringsdata en dergelijke. In de algemene voorwaarden worden daarnaast zaken geregeld die voor iedere overeenkomst gelden. In algemene voorwaarden wordt bijvoorbeeld geregeld hoe er omgegaan wordt met aansprakelijkheid, de voorwaarden voor betaling, garantie en Lees meer overAlgemene voorwaarden[…]

Bewijs

Bewijs

‘Wie eist, bewijst!”. Dat is een beetje gechargeerd de hoofdregel van het Nederlandse bewijsrecht. Eigenlijk staat er in de wet dat de partij die zich beroept op rechtsgevolgen, het bewijs daarvan draagt. Dit kan dus zowel de eiser als de gedaagde zijn. Bewijs is er in vele verschillende soorten. Van schriftelijke stukken en getuigenverklaringen tot Lees meer overBewijs[…]

huurovereenkomst woonruimte

Huurovereenkomst woonruimte

In een eerder artikel gingen wij al in op wat algemene aspecten van de huurovereenkomst. Dit artikel gaat specifiek over de huurovereenkomst woonruimte. Op internet circuleren vele voorbeeld huurovereenkomsten. Veel (particuliere) verhuurders gebruiken dan ook zo’n van het internet geplukt exemplaar. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar het is wel goed om een aantal Lees meer overHuurovereenkomst woonruimte[…]

Particulier huren of via woningcorporatie

Particulier huren of via woningcorporatie

Er bestaan enkele verschillen tussen particulier huren of huren van een woningcorporatie. Niet alleen verschilt de verhuurder, maar ook de mogelijkheid om een woning te huren en soms de rechten die de huurder heeft. Wat de verschillen zijn en waar u op moet letten als u particulier gaat huren, leggen wij hieronder uit. Voor een Lees meer overParticulier huren of via woningcorporatie[…]

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst

Het huurrecht in Nederland kan omschreven worden als beschermend voor de huurder. Er zijn veel wettelijke bepalingen die de huurder beschermen op bijvoorbeeld het gebied van huurprijzen en beëindiging van de huurovereenkomst. Welke mate van bescherming er is, hangt af van het soort huurovereenkomst. Soorten huurovereenkomst Er zijn grofweg vier categorieën huurovereenkomst. Iedere soort heeft Lees meer overHuurovereenkomst[…]

Wet Bibob

Wet Bibob

Wet Bibob In het kort moet de Wet Bibob ervoor zorgen dat de ‘onderwereld’ niet vermengd wordt met de ‘bovenwereld’. Met name op financieel vlak.  In de Wet Bibob is dan ook onder meer geregeld hoe bepaalde geldstromen onderzocht mogen worden. Dit om vast te stellen of die geldstromen voortvloeien uit criminele activiteiten, waar vervolgens legale Lees meer overWet Bibob[…]

Onderhandse lening

Onderhandse lening

Een onderhandse lening is een lening zonder tussenkomst van een geldverstrekker zoals een bank. Zoals bijvoorbeeld tussen ouders en kind of tussen vrienden. Het is dus een onderhandse lening tussen particulieren. Het voordeel is dat de partijen zelf de voorwaarden van de onderhandse lening kunnen bepalen, zoals bijvoorbeeld de te hanteren rente en de terugbetalingstermijn. Lees meer overOnderhandse lening[…]

Verhuur airbnb

Onderverhuur via Airbnb mag toch wel?

In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 6 november 2015, is bepaald dat onderverhuur van een woning via Airbnb toegestaan is. OnderverhuurOp grond van de wet is het de huurder van een woonruimte toegestaan om deze gedeeltelijk aan een derde onder te verhuren. Echter, in bijna alle huurovereenkomsten is bepaald dat deze onderverhuur niet toegestaan Lees meer overOnderverhuur via Airbnb mag toch wel?[…]

Koop op afstand informatieplicht

Koop op afstand en de informatieplicht

Koop op afstand zijn alle aankopen die een consument op afstand doet. Dus bijvoorbeeld via internet, maar ook rechtstreeks via e-mail, via een website op internet of via de telefoon. Voor een consument een aankoop doet, moet hij goed geïnformeerd worden. Dat is het uitgangspunt van het consumentenrecht. Daarom is de informatieplicht van de verkoper geïntroduceerd. Als Lees meer overKoop op afstand en de informatieplicht[…]

Consumentenrecht

Consumentenrecht overzicht

Op 13 juni 2014 is in Nederland het nieuwe consumentenrecht in werking getreden. Op zichzelf zijn er geen schokkende wijzigingen doorgevoerd met het tot die tijd geldende consumentenrecht, maar sommige rechten zijn wat verruimd. De reden dat het consumentenrecht is vernieuwd, is dat hiermee de regels in Europa grotendeels gelijk zijn getrokken. Hierdoor weet de Lees meer overConsumentenrecht overzicht[…]

mega888