mega888 Achtergronden digitaal procederen - Digitaal Procederen

Achtergronden digitaal procederen

Achtergrond

Al vele jaren wordt er gesproken over het creëeren van de mogelijkheid tot digitaal procederen. Reeds in de beginjaren 2000 is een ambtelijke werkgroep aan de gang gegaan om de mogelijkheden te verkennen voor het creëeren van een eenvoudige procedure voor civiele procedures. Die ambtelijke werkgroep is in 2006 gekomen met een rapport met hun bevindingen. Dat rapport is voorgelegd aan de SER (Sociaal Economische Raad), die op haar beurt in 2007 een rapport heeft geproduceerd.

koren op de molen van ons bij digitaalprocederen.nl is de volgende stelling in het rapport (p. 24): ‘De drempel om de stap naar de rechter te zetten ligt kennelijk (te) hoog. De feitelijke kosten (absoluut en relatief) en het verdere kostenrisico, het formele karakter en de ingewikkeldheid van de procedure en de duur van het gehele proces weerhouden veel consumenten ervan hun zaak aan de rechter voor te leggen. Daarbij speelt de verhouding tot de geldelijke waarde van het belang van de zaak een niet onbelangrijke rol. Dat niet veel consumentenzaken aan de rechter worden voorgelegd is ook te verklaren uit de onvoldoende kennis en vaardigheden van de consument en ondernemer.’.

Digitaal procederen komt aan een aantal van deze bezwaren tegemoet. De procedure zal sneller verlopen en wordt minder formeel. Daarnaast zorgt digitaalprocederen.nl voor de rest: kennis en vaardigheden bieden om consument en ondernemer in staat te stellen zelf te procederen (met een beetje hulp van digitaalprocederen.nl)! U vindt daar genoeg informatie over op deze website.

Bestuursrecht trapt af

In 2008 is de tijd gekomen om te proberen digitaal procederen in de praktijk te brengen. Nou ja, praktijk… Hiermee bedoelen wij dan dat het digitaal procederen op de agenda van de regering is gekomen. De fase van het maken van plannen en het doen van proeven is daarmee aangebroken.

Als proefballon fungeert het bestuursrecht. Een logische keuze, nu bestuursrecht een rechtsgebied bij uitstek is waar zelf procederen mogelijk is. Dit omdat er in het bestuursrecht geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt.

De regering heeft in 2008 wetsvoorstellen opgesteld die door de rechtbanken in Rotterdam, Dordrecht en Breda alvast in de praktijk zijn gebracht. Veel meer dan het digitaal indienen van een beroepschrift was dit echter niet. Tegelijkertijd werd in de ministerraad besloten tot het vragen van advies over het wetsvoorstel aan de SER.

Vanaf 1 juli 2010 is het mogelijk geworden om landelijk digitaal te procederen bij de bestuursrechter.

Burgerlijk recht volgt

Uiteindelijk heeft het nog tot eind 2013 geduurd totdat ook de gewone burgerlijke rechtspraak aan de beurt was. In oktober 2013 is door de regering een wetsvoorstel ingediend om digitaal procederen bij de burgerlijke rechter mogelijk te maken. De parlementaire behandeling van dat wetsvoorstel is nog in volle gang, zo blijkt uit de nota naar aanleiding van het verslag van invoering van het wetsvoorstel van 23 september 2015.

Schema invoering digitaal procederen

Alhoewel het wetsvoorstel (of eigenlijk: de wetsvoorstellen) nog niet zijn aangenomen, heeft de rechtspraak alvast een schema voor invoering van digitaal procederen opgesteld. Dit schema is als volgt:

Schema invoering digitaal procederen

Hoe de procedure er uit komt te zien leest u elders op deze website. Burgers en bedrijven moeten dus nog tot 2018 wachten totdat er echt zelf geprocedeerd kan worden, maar tot die tijd kunt u gewoon deze site in de gaten houden en alvast alle relevante informatie doornemen, zodat u medio 2018 direct goed beslagen ten ijs komt en kunt beginnen met zelf procederen (met een beetje hulp)!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

mega888